Bảng giá donate ủng hộ sever

Bảng Giá Donate Võ Lâm Phong Sơn .

Thẻ Cào ( Nạp trực tiếp trên trang chủ ).
50k = 500 xu + 500 điểm tích lũy nạp .
100k = 1.000 xu + 1.000 điểm tích lũy nạp .
200k = 2.000 xu + 2.000 điểm tích lũy nạp .
500k = 5.000 xu + 5.000 điểm tích lũy nạp .
1000k = 12.000 xu + 12.00 điểm tích lũy nạp .
2000k = 25.000 xu + 15.000 điểm tích lũy nạp .
Chuyển Khoảng ( Vui lòng Ib Fanpage Để được hỗ trợ ).
50k = 500 xu + 500 điểm tích lũy nạp .
100k = 1.000 xu + 1.000 điểm tích lũy nạp .
200k = 2.200 xu + 2.200 điểm tích lũy nạp .
500k = 6.000 xu + 6.000 điểm tích lũy nạp .
1000k = 15.000 xu + 15.000 điểm tích lũy nạp .
2000k = 30.000 xu + 30.000 điểm tích lũy nạp .
Quà Thưởng Tích Mốc Nạp .
Quà Nạp 500 điểm tích lũy :
+ 50 tiền đồng  .
+ 1 thuần mã bao .
+ Danh hiệu kỹ năng VIP1.
Quà nạp 1.000 điểm tích lũy :
+ 100 tiền đồng .
+ 1 tinh thạch kỳ binh đơn .
+ Danh hiệu kỹ năng VIP2.
Quà nạp 2.000 điểm tích lũy :
+ 200 tiền đồng .
+ 1 tinh thạch kỳ binh đơn .
+ Danh hiệu kỹ năng VIP3.
Quà nạp 5.000 điểm tích lũy :
+ 500 tiền đồng .
+ 2 tinh thạch kỳ binh đơn .
+ Danh hiệu kỹ năng VIP4.
Quà nạp 10.000 điểm tích lũy :
+ 1000 tiền đồng .
+ 3 tinh thạch kỳ binh đơn .
+ Danh hiệu kỹ năng VIP5.
Quà nạp 25.000 điểm tích lũy :
+ 2000 tiền đồng .
+ 5 tinh thạch kỳ binh đơn .
+ Danh hiệu kỹ năng VIP6.
Các nốc nạp tiếp theo sẽ được cập nhật sau .