Chuyển phái tân thủ cần lưu ý

Tân thủ khi chuyển phái cần lưu ý các vấn đề sau  .

🔥Để có thể tiến hnahf chuyển phái quý tân thủ vui lòng làm theo hướng dẫn sau .
♦Đến gặp chưởng môn môn phái hiện tại sau đó giao nộp tín vật môn phái  .
♦Sau khi giao nộp xong đến gặp chưởng môn môn phái cần gia nhập để gia nhâp .
♦Lưu ý sau khi chuyển phái sách kỹ năng 150 sau khi ăn sẽ bị mất hết và phải tìm kiếm để ăn lại từ đầu .
♦Kính chúc tân thủ chơi game vui vẻ .