Hoạt động cày xu hàng ngày

Tân thủ lưu ý trong quá trình bôn tẩu giang hồ
Nhằm tạo điều kiện và sân chơi cho Ae
Bổn trang xin phép giới thiệu 2 hoạt động cày xu cho ae .
1/ Tống kim 21 giờ TOP 10 ( chỉ áp dụng cho Ae nào trên cấp 120 mới được nhận thưởng )
– TOP1 : 500 tiền đồng .
– TOP2 : 400 tiền đồng .
– TOP3 : 300 tiền đồng .
– TOP4 : 250 tiền đồng .
– TOP5 : 200 tiền đồng .
– TOP6 : 150 tiền đồng .
– TOP7 : 100 tiền đồng .
– TOP8 : 100 tiền đồng .
– TOP9 : 100 tiền đồng .
– TOP10 : 100 tiền đồng .
2/ Viêm đế .
– Phần thưởng qua ải : 1 tiền đồng .
– Phần thưởng qua ải 10 : 20 tiền đồng .
3/ Vượt ải .
– Phần thưởng qua ải : 1 tiền đồng .
– Phần thưởng qua ải 28 : 10 tiền đồng .