Sự kiên event người tuyết giáng sinh – rung thông nhận quà

Chào Mừng Open Sẽ Diễn Ra Sự Kiện Giáng Sinh Và Rung Cây Thông  .

🔥Sự kiện rung cây thông .
♦Rung Thông miễn phí mỗi ngày 5 lần .
+ 2 vạn lượng .
+ 500 triệu điểm exp .
+ Ngẫu nhiên các vật phẩm random máu , lệnh bài , phi tốc , thuốc lag ….
🔥Sự kiện event người tuyết giáng sinh : Max tối đa 10.000 event  .
♦Trong thời gian diễn ra sự kiện quý nhân sỹ có thể train quái để tìm nguyên liệu hoặc tham gia hoạt động .
♦Người tuyết giáng sinh sẽ được chế tạo thành 2 loại ( thường và đặc biệt ) .
+ Người tuyết đặc biệt : 5 loại event và 6 tiền đồng để ép thành .
+ Người tuyết thường : 5 loại event và 10 vạn lượng để ép thành .
♦Phần thường khi sử dụng người tuyết giánh sinh đặc biệt .
+ Đồ Phổ Diệu Dương  .
+ Diệu Dương thạch .
+ Diệu Dương tinh thạch .
+ Tín vật môn phái .
+ Sách Hướng Dẫn Phối Ngựa .
+ Cỏ Tươi .
+ Càn Khon Song Tuyệt Bội .
+ Phi tốc hoàn .
+ Lệnh bài .
+ Máu tống kim .
Lưu Ý dọn trống rương kết thúc trận đánh quà sẽ tự bay vào rương .
🔥Phần thưởng đạt mốc event người tuyết gáng sinh .
♦Mốc Event giáng sinh 1000 .
+ Hành hiệp lệnh : 1000 .
+ Sách hướng dẫn phối ngựa : 30 .
+ Cỏ tươi : 30 .
+ Sách kỹ năng 150 ( 21 cấp ) .
+ Diệu dương thạch : 2 .
+ Diệu dương tinh thạch : 2 .
♦Mốc Event giáng sinh 2000 .
+ Hành hiệp lệnh : 1000 .
+ Sách hướng dẫn phối ngựa : 30 .
+ Cỏ tươi : 30 .
+ Sách kỹ năng 150 ( 22 cấp ) .
+ Diệu dương thạch : 2 .
+ Diệu dương tinh thạch : 2 .
♦Mốc Event giáng sinh 3.000 .
+ Hành hiệp lệnh : 1000 .
+ Sách hướng dẫn phối ngựa : 30 .
+ Cỏ tươi : 30 .
+ Sách kỹ năng 150 ( 23 cấp ) .
+ Diệu dương thạch : 2 .
+ Diệu dương tinh thạch : 2 .
♦Mốc Event giáng sinh 5.000 .
+ Hành hiệp lệnh : 2000 .
+ Sách hướng dẫn phối ngựa : 50 .
+ Mặt Nạ 1 cấp kỹ năng vĩnh viễn ( x2 điểm tống kim ) .
+ Cỏ tươi : 50 .
+ Sách kỹ năng 150 ( 24 cấp ) .
+ Diệu dương thạch : 5 .
+ Diệu dương tinh thạch : 5 .
♦Mốc Event giáng sinh 10.000 .
+ Hành hiệp lệnh : 3.000 .
+ Sách hướng dẫn phối ngựa : 100 .
+ Đồ Phổ Diệu Dương Ngẫu Nhiên Vũ Khí Hoặc Áo : 40 .
+ Cỏ tươi : 100 .
+ Diệu dương thạch : 5 .
+ Diệu dương tinh thạch : 5 .
+ Nhẫn tinh xảo 2 cấp kỹ năng .