Sự kiện Event Rượu Chào Mừng Đại Lễ 30/4

Tân thủ thân mến dưới đây là thông tin phần thưởng và mốc của event như sau .
Sau khi Sử Dụng event Rượu Thượng Hạn sẽ nhận được : 1.500.000 exp và có tỉ lệ hiếm nhận  các phần thưởng sau .
+ Đồ phổ thương lan.
+ Thuong lan kỳ binh thạch .
+ Đồ phổ vân lộc .
+ Vân lộc kỳ binh thạch .
+ Đằng phổ thanh câu .
+ Thanh câu kỳ binh thạch .
+ Tín vật môn phái .
+ Túi máu xu .
+ Nhất kỹ càn khôn phù .
+ Đại thành Bí kiếp 180 .
+ Đại thành Bí kiếp 150 .
+ Đại thành Bí kiếp 120 .
+ Đại thành Bí kiếp 90 .
Quà đạt mốc sử dụng Rượu thượng hạn.
+ 1000 Cái : 300 triệu Exp , 1 đồ phổ vân lộc , 1 vân lộc kỳ binh thạch , 3 kỳ binh tinh thạch đơn .
+ 2000 Cái : 300 triệu Exp , 1 đồ phổ vân lộc , 1 vân lộc kỳ binh thạch , 3 kỳ binh tinh thạch đơn .
+ 3000 Cái : 300 triệu Exp , 1 đồ phổ thương lang , 1 thương lang kỳ binh thạch , 3 kỳ binh tinh thạch đơn .
+ 5000 Cái : 500 triệ Exp , 2 đồ phổ thương lang , 2 thương lang kỳ binh thạch , 5 kỳ binh tinh thạch đơn .
Lưu ý Quà thưởng khi ăn event  sẽ có tỉ lệ ra  vật phẩm cực thấp , Cân nhắc thật kỹ khi ăn tránh tình trạng đột tử .