Tải Game

Có 3 cách tải Võ Lâm Truyền Kỳ, nhân sĩ tùy chọn cách nào quen thuộc hoặt thuận tiện nhất. Thân chúc quý nhân sĩ có được những giây phút giải trí thú vị tại Võ Lâm Truyền Kỳ – trưởng lão của làng game Việt.

Link tải Pacth game cho các ae đã có data võ lâm thu phí .

Cách tải Đường link
  • Tải về các tập tin bên cạnh vào một thư mục.
  • Nhấp đôi chuột vào tập tin có đuôi.Exe để bắt đầu cài đặt.

Link tải AutoUpdate giành cho những bạn nào máy tính thiếu file không mở đc AutoUpdate .

Cách tải Đường link
  • Tải về các tập tin bên cạnh vào một thư mục.
  • Nhấp đôi chuột vào tập tin có đuôi.Exe để bắt đầu cài đặt.
  • Sau khi cài đặt xong coppy tất cả paste vào Pacth để sau đó chạy File AutoUpdate.

Link tải Data riêng giành cho ae thiếu data nào tải data đấy .

Cách tải Đường link
  • Tải về các tập tin bên cạnh vào một thư mục.
  • Nhấp đôi chuột vào tập tin có đuôi.Exe để bắt đầu cài đặt.

Link tải Full giành cho ae nào chưa có data võ lâm .

Cách tải Đường link
  • Tải về 1 trong 2 tập tin bên dưới.
  • Nhấp đôi chuột vào tập tin có đuôi.Exe để bắt đầu cài đặt.