Thông báo về việc hỗ trợ bang hội võ lâm phong sơn

Hiện Tại Ban Điều Hành Phong Sơn Xin Phép Được Thông Tin Hỗ trợ Bang Hội Như Sau  .

🔥Gói Hỗ Trợ Giành Cho Những Bang Hội Nào Đã Có auto bang .
♦Chuyển key bang lại cho DBH game  .
♦Số ngày sử dụng còn lại của auto sẽ được quy đổi sáng mệnh giá nạp trong game .
🔥Gói hỗ trợ giành cho ae chưa có auto bang ( trên 10 người )  .
♦Sẽ được hỗ trợ auto bang miễn phí ( Chỉ auto bang ngoài ra ko hỗ trợ gì hết ) .
♦Bang hộ được hỗ trợ auto bang miễn phí nếu bang chủ bổn bang ít onl thì bên mình sẽ can thiệp chuyển vị cho người onl thường xuyên để dẫn dắt bang hội .