Thông tin chi tiết hoạt động sever

Tân thủ Lưu Ý Dưới Đây Là Thông Tin Thời Gian Và Các Hoạt Động Chính Của Sever

1/Boss HKMP : 11 giờ , 16 giờ , 22 giờ .
2/Phong lăng độ : Các giờ chẵn trong ngày ( Ví dụ 7h50 báo danh 8h00 Bắt đầu ) .
3/Quả huy hoàng – hoàng kim : 12 giờ .
4/Chiến trường tống kim : 11 Giờ , 13 Giờ , 15 Giờ , 17 Giờ , 19 Giờ , 21 Giờ .
5/Tín sư phong kỳ : Các giờ chẳn trong ngày ( Ví dụ 7h50 báo danh 8h00 Bắt đầu ) .
6/Viêm đế : 6h55 , 10h55 ….. hàng ngày .